saigon777 Bảng Xếp Hạng

Người chiến thắng hàng tháng

{{ winner.username_show }}
X {{ winner.score }}
-:--:--
{{ r.username_show }}
{{ r.score | number:"2" }}
Người chiến thắng hàng tuần
{{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username_show }}
{{ $index + 1 }}
{{ k.username_show }}
{{ k.score | number: "2" }}
Người chiến thắng hàng ngày
{{ r[i].username_show || " " }}
{{ $index + 1 }}
{{ win.username_show }}
{{ win.score | number: "2" }}
Người chiến thắng hàng ngày